Rainforrest Alliance

A Justely made Tea with health benefits

Vad innebär “Rainforest Alliance Certified™”?


Rainforest Alliance Certified™-märkningen föreställer – precis som logotypen för vår organisation – en groda, och det av en väldigt god anledning.

Groddjur är så kallade indikatorarter. Det är arter som ställer särskilda krav på sin miljö, vilket betyder att deras förekomst på en viss plats kan användas som en indikator på hur miljön mår där. Och grodor finns på alla kontinenter utom i Antarktis.


Vår certifiering med den gröna grodan visar att ett jordbruk, en skog eller ett turistföretag har granskats och befunnits uppfylla vissa standarder som ställer krav på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Tusentals Rainforest Allienace-certifierade produkter finns på butikshyllorna, i annonser och på webbplatser runt om i världen.

För information om hur man blir certifierad eller hur man köper produkter direkt från certifierade jordbruk eller skogsbruk, besök vår webbplats för företag.


Jordbruk


För att bli certifierade måste jordbruken uppfylla de kriterier som finns i standarden Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard. Denna standard omfattar alla de tre områden som krävs för att göra något långsiktigt hållbart – den har kriterier för både sociala frågor, ekonomi och miljö. Jordbruk som certifierats granskas regelbundet för att kontrollera att odlarna följer standardens omfattande regler, vilka ställer krav på en kontinuerlig utveckling mot ett allt mer hållbart jordbruk. Standarden bygger på följande viktiga principer för hållbart jordbruk:

- Bevarad biologisk mångfald

- Förbättrade försörjningsmöjligheter och levnadsvillkor för människor

- Skydd av naturresurser

- System för effektiv planering och förvaltning av odlingar

För mer information om standarden för hållbara jordbruk, Sustainable Agriculture Standard, och om hur Rainforest Alliance-certifieringen hjälper samhällen, skogar och djur, läs rapporten SAN/Rainforest Alliance Impacts Report.


Besök vår webbplats för företag om du vill veta mer om vad det innebär att vara ett Rainforest Alliance-certifierat jordbruk.

A Justely made Tea with health benefits

info@seahagen.se

+46 725 30 30 73